Đặt bàn, Đặt tiệc

Để thuận tiện và để phục vụ quý khách tốt nhất. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp điện thoại hoặc Đặt bàn, Đặt tiệc theo mẫu sau và gửi đến Debokor 115.
    Cám ơn quý khách đã chọn lựa DeBokor 115